O koaliciji

Koalicija proti lovu, ribolovu, mesu in mleku je neformalna civilna iniciativa, ki deluje na področju zaščite živali in ohranjanja narave. Je proti kakršnemu koli ubijanju in mučenju živali ter uničevanju narave. Koalicija se obrača predvsem na državne organe in druge institucije ter nanje naslavlja pobude, predloge, peticije, vprašanja … Seveda se obrača tudi na medije in druge osebe.

Koalicija je odprtega tipa in se lahko vanjo vključijo vsi, ki se strinjajo s cilji in delovanjem koalicije. O vstopu neke osebe v koalicijo odloča vodja po posvetovanju s člani koalicije.

Akcijam koalicije se lahko priključijo tudi nečlani, če se strinjajo z določeno akcijo.

Koalicija je bila ustanovljena januarja 2023.

Vodja koalicije: Vlado Began (tel: 031 284 643).
Kontakt: info@lov-ribolov-meso-mleko-ne.eu
Splet: https://www.lov-ribolov-meso-mleko-ne.eu/

Zanimivo:

Ruski pisatelj Lev Tolstoj:
Dokler bodo klavnice, bodo tudi vojne.

Grški filozof Platon:
Pravična država sloni na uživanju sadežev, krivična na mesojedstvu.

Leonardo da Vinci:
Prišel bo čas, ko se bodo vsi ljudje prehranjevali kot jaz in na mesojedstvo gledali kot mi sedaj na ljudožerstvo.