Pomor medvedov

brown bear on gray rockMinistrstvo za naravne vire in prostor (MNP) je izdalo dovoljenje za odstrel 230 medvedov. Kot je na tiskovni konferenci dejal minister Brežan, je osnovni namen odstrela preprečiti resno škodo in zagotavljati zdravje ter varnost ljudi.

Minister je dolžan govoriti resnico, njegove informacije pa morajo biti popolne. Zato se postavi vprašanje, ali bo poboj 230 medvedov, čutečih bitij, res preprečil resno škodo ter zagotovil zdravje in varnost ljudi, če vemo, da se škoda pojavlja vsako leto in vsako leto je nekaj »srečanj« med medvedi in ljudmi in da se praktično vsako leto pomori bolj ali manj veliko število medvedov, tako v okviru kvotnega kot izrednega odstrela posameznih medvedov, pa kljub vsakoletnemu pomoru medvedov prihaja do škode in »srečanj«. Kako minister ve, da bodo ravno ti v dovoljenju na smrt obsojeni medvedi povzročili resno škodo ter ogrozili zdravje in varnost ljudi? Ali bo pomor ravno tistih 230 čutečih bitij, ki jih je ministrstvo določilo v dovoljenju, preprečil resno škodo ter zagotovil zdravje in varnost ljudi. Zgodovina kaže, da ne! Ali ne bo MNP naslednje leto spet izdal dovoljenja za pomor naslednje velike skupine medvedov z enako obrazložitvijo. In leta 2025 spet! Ali gre potem pri vsem tem res za preprečitev resne škode in zagotavljanje zdravja in varnosti ljudi, ali je zadaj kaj drugega? Mogoče lovni turizem, mogoče ugajanje tistim, ki pravijo, da je medvedov preveč, mogoče sovraštvo do živali …

Ali medvedi res povzročajo resno škodo? V letu 2022 naj bi ti povzročili za nekaj več kot 100.000 evrov škode. Pa tudi če bi bila škoda enkrat večja, gre za minorno škodo, gre za vrednost nekaj avtomobilov srednjega razreda, kar pa seveda ni nobena resna škoda. Poleg tega pa oškodovanci dobijo škodo povrnjeno, kar pomeni, da škode v bistvu niti nimajo. Posledično torej v principu ni bilo nobene škode, še manj pa resne. Očitno država predvideva, da bo podobna škoda nastala tudi v letu 2023 in je zato odredila uničenje 230 čutečih bitij, da se prepreči ta škoda. Ali bodo lovci ubijali celo medvedje otroke, kajti poudarek je na poboju medvedov, lažjih od 100 kg? Ali je ubijanje čutečih živih bitij, še posebej otrok, del kulture in nekaj civiliziranega? Pa še nekaj: medvedi naj bi največ škode povzročili na drobnici. Kaj v zvezi s tem pravijo predpisi? »Živali, nastanjene izven objektov, morajo biti, kadar je to potrebno, zavarovane pred neugodnimi vremenskimi razmerami, plenilci in drugimi nevarnostmi,« določa Pravilnik o zaščiti rejnih žival. Ali skrbniki drobnice izpolnjujejo omenjeno obveznost?

Čudna utemeljitev za pomor medvedov je tudi ta, da se zagotovi zdravje in varnost ljudi. Znano je, da je medved miroljubna žival in ljudi ne napada, razen če je ogrožen. Konflikten je torej v bistvu človek, ne medved. Poleg tega pa država bolj ali manj sproti z izrednimi odstreli pobija takoimenovane konfliktne medvede. Koliko napadov medvedov na človeka je bilo v letu 2022, minister na tiskovni konferenci ni povedal – vsaj iz medijev to ne izhaja! Zakaj tega ni navedel? Pa mora biti njegova informacija popolna!

Strokovnjaki pravijo, da število medvedov narašča. Če je res tako, je jasno, kaj je vzrok. Znanstvene študije namreč dokazujejo, da lov povečuje število rojstev živali, saj se vrsta čuti ogroženo in se zato pred tem brani s povečano rodnostjo. Npr. pri črnih medvedih so ugotovili, da je bil zaradi lova odstotek preživetja pri mladičih večji, matere so imele več mladičev pa tudi prej so bile spolno zrele, vse v primerjavi s populacijo, kjer se ni lovilo. Podobno so ugotovili v neki študiji glede vpliva lova na število divjih svinj: močan lov vodi k občutno večjemu razmnoževanju pri divjih svinjah kot pa manj intenziven lov. Raziskave iz Afrike so pokazale, da šakali v odziv na odstrel povečajo razmnoževanje. Kakšna je torej prava pot?

Dejstvo je, da je umor medvedov nasilno dejanje. Zato je tudi poboj 230 čutečih bitij, ki naj bi ga izvedli lovci, ti pa se imajo za naravovarstnike (to naj bi pomenilo, da naravo varujejo in ne uničujejo), nasilno dejanje, ukaz države za njihov poboj pa je vsaj napeljevanje k nasilju. To pa je v nasprotju s 63. členom ustave, po katerem je protiustavno vsako spodbujanje k nasilju.

Zanimivo:

Ruski pisatelj Lev Tolstoj:
Dokler bodo klavnice, bodo tudi vojne.

Grški filozof Platon:
Pravična država sloni na uživanju sadežev, krivična na mesojedstvu.

Leonardo da Vinci:
Prišel bo čas, ko se bodo vsi ljudje prehranjevali kot jaz in na mesojedstvo gledali kot mi sedaj na ljudožerstvo.