Diskriminacija poslanke dr. Vide Čadonič Špelič

Državni zbor Republike Slovenije
Predsednica Državnega zbora RS mag. Urška Klakočar Zupančič
Podpredsednica Državnega zbora RS mag. Meira Hot
Podpredsednica Državnega zbora RS ga. Nataša Sukič

6.8.2023

Protest zaradi diskriminacije poslanke dr. Vide Čadonič Špelič

Spoštovani!

V sredo, 12.7.2023, je bila v Državnem zboru RS javna predstavitev mnenj o Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaščiti živali, ki se je odvijala v okviru parlamentarnega odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Predstavitev je vodila predsednica odbora dr. Vida Čadonič Špelič.

Kot izhaja iz zapisa predstavitve, je dr. Vida Čadonič Špelič na predstavitvi dejala: »Predlagam, da dam najprej besedo strokovnim in reprezentativnim organizacijam, potem pa ostalim. Namreč že zdaj vas je prijavljenih več kot 40 za besedo in ker bi res rada, da vsak dobi besedo, ki jo želi, vas prosim, da se omejimo. Predlagam strokovne institucije do deset minut, ostali do pet minut.«

Omenjenemu predlogu sta nasprotovali predlagateljici novele zakona mag. Meira Hot in dr. Tatjana Greif. Mag. Meira Hot je med drugim dejala, da je ključni moment javne predstavitve mnenj »dobiti širša mnenja glede družbenega vprašanja. Zdaj govorimo o družbi, ne govorimo zelo ozko o stroki in zdi se mi skrajno nekorektno diskriminirati med društvi ali pa zainteresiranimi organizacijami, ki so prišle iz cele Slovenije na pet minut in stroke na drugi strani na deset. (…) Vljudno prosim, predsednica, da se v tem primeru, če ima nekdo deset, nekdo pet, dajte to potem v povprečju razporediti tako, da imajo vsi po sedem minut,« s čimer se je strinjala tudi dr. Tatjana Greif, pri čemer je še dodala: »Mislim, da je vpeljava tako hierarhičnega sistema dostopa do besede na prireditvi, ki se imenuje javna predstavitev mnenj, skrajno nedopustna in nedemokratična, in predlagam in prosim vas, da enakomerno razporedite obstoječi čas med vse tiste, ki so danes se potrudili in prišli, in ki imajo vsak svoje in strokovne in praktične izkušnje kar se tiče pravic, torej zaščite živali, in ki jih moramo upoštevati, če se gremo neko demokracijo.« Predsedujoča dr. Vida Čadonič Špelič je zavrnila predloga obeh predlagateljic, pri čemer je dejala: »Ko sem govorila o stroki, sem posebej naglasila veterinarsko stroko, naj mi ne bo to zamerjeno, ker sem pač sama veterinarka in ker sem pripravljala zelo veliko zakonov, ob tem sem mislila tudi ostalo stroko, to je ZOO tehnično stroko, kmetijsko stroko in seveda pravno stroko (…).

V Koaliciji proti lovu, ribolovu, mesu in mleku menimo, da je dr. Vida Čadonič Špelič kršila Etični kodeks za poslanke in poslance Državnega zbora Republike Slovenije, ki v 8. členu določa, da mora biti poslanec, kar seveda dr. Vida Čadonič Špelič vsekakor je, nediskriminatoren. Njena diskriminacija je podana s tem, da je nekaterim udeležencem, predvsem strokovnim institucijam (veterinarska …) namenila do 10 minut časa za predstavitev mnenja, drugim pa samo do 5 minut, pri čemer je bila bistvena ločnica v tem, kdo spada predvsem v veterinarsko stroko, ker je pač ona sama veterinarka – to je namreč sama javno poudarila. Menimo, da je bil z omenjenim ravnanjem dr. Vide Čadonič Špelič kršen ne samo etični kodeks poslancev, temveč tudi 14. člen slovenske ustave, ki govori o enakopravnosti ne glede na osebno okoliščino, torej ali je nekdo »veterinar« … ali ne. Pri vsem tem bi še navedli, da v vabilu na predstavitev ni bilo zapisano, da ima kakšna organizacija kakršnokoli prednost glede na to, iz katerega družbenega področja prihaja.

Vprašanje je, ali je takšno ravnanje dr. Vide Čadonič Špelič varovalo ugleda Državnega zbora oz. Republike Slovenije pa tudi poslanske funkcije. Vprašanje je še, ali se lahko zaupanje javnosti v integriteto Državnega zbora s takšnim ravnanjem poslanke krepi, kar je tudi ena izmed nalog poslanca.

Pridružujemo se obrazložitvi oz. mnenju mag. Meire Hot in dr. Tatjane Greif, da je šlo v obravnavanem primeru za diskriminacijo nevladnih organizacij s področja zaščite živali. Razne strokovne organizacije so že imele možnost predstavitve mnenj, kar bodo imele verjetno še naprej, vprašanje pa je, ali bodo takšnega statusa deležne tudi nevladne organizacije s področja zaščite živali. Znano namreč je, da imajo te organizacije manjšo možnost javnega predstavljanja svojih mnenj kot pa npr. veterinarske ali kmetijske organizacije.

Spoštovane poslanke, na podlagi navedenega predlagamo, da Kolegiju predsednice Državnega zbora v obravnavno predložite naš protest v zvezi s kršitvijo etičnega kodeksa s strani poslanke dr. Vide Čadonič Špelič, kolegiju pa predlagamo, da ugotovi, da je prišlo do diskriminacije v smislu zgornjih navedb in da sprejme ustrezni ukrep po 10. členu Etičnega kodeksa za poslanke in poslance Državnega zbora Republike Slovenije.

Hvala in lep pozdrav!

Koalicija proti lovu, ribolovu, mesu in mleku