Pokol nutrij

beaver rat, nutria, water ratNa območju Krajinskega parka Ljubljansko barje se planira lov na nutrije. Te naj bi namreč povzročale škodo, prenašale nekatere bolezni, predvsem pa je njihov glavni »greh« ta, da so po mnenju nekaterih invazivna tujerodna vrsta brez naravnih sovražnikov. Zato se jih želi odstraniti s področja krajinskega parka in država je v to privolila. Lovci bodo nutrije ujeli s pastmi, nato pa jih bodo pomorili.

Poskusni lov znotraj naselij se bo za zdaj izvajal v občinah Ig, Brezovica in Vrhnika. To je zanimivo, saj so naselja v skladu z 10. členom lovskega zakona nelovne površine, kar velja tudi za parke. Lov se bo torej izvajal tam, kjer se po zakonu ne sme! Kako je to mogoče?

Zanimivo je tudi to, da so pasti za lov financirane iz podnebnega sklada, saj da gre ukrep za blaženje posledice podnebnih sprememb. Kako se lahko posledice podnebnih sprememb blažijo s pomorom nedolžnih čutečih živih bitij, ni jasno! Ali je zadaj kakšen hokus pokus?

Nutrija naj bi negativno vplivala na biotsko raznovrstnost. Ali lahko neka živalska vrsta ogroža biotsko raznovrstnost? To pravi človek, ki sam na veliko uničuje omenjeno raznovrstnost in sploh ne ve, kako si je narava sploh zamislila biotsko raznovrstnost. Seveda pa se dela, da ve! Kako takšne človekove zmote vplivajo na naravo, se vidi tudi v vedno bolj uničeni naravi in posledično tudi v vedno slabšem stanju človeštva. Ali ni nutrija del biotske raznovrstnosti? Ali narava pozna domorodne in tujerodne vrste? Ali pa gre še za eno od človekovih zmot?

Park bi moral biti oaza miru za vse prebivalce, ki so tam, tudi za živali in rastline. Ali ne bo lov na nutrije s svojo nasilno komponento negativno vplival na mir na območju Krajinskega parka Ljubljansko barje? Ali je nasilje, ki se bo izvajalo nad nedolžnimi nutrijami del kulturne in civilizirane Slovenije in ali je v skladu s 63. členom ustave, ki pravi, da je vsakršno spodbujanje k nasilju protiustavno. Če je protiustavno vsakršno spodbujanje k nasilju, to toliko bolj velja za samo nasilje! Ali se kreatorji in izvajalci izlova in odstrela zavedajo, kakšno trpljenje bodo doživele na smrt obsojene nutrije, ko bodo začutile, da se jim približuje grozljiva smrt? In seveda še prej! Ali ne gre pri tem za mučenje živali, ki pa v smislu 72. člena ustave ni dovoljeno. Ali bi lovci želeli biti na mestu nutrije, ki se bo ujela v past in nato umorjena?

Po Zakonu o ohranjanju narave (14. člen) je prepovedano živalsko vrsto iztrebiti, pravtako je prepovedano zniževati število živali posameznih populacij, ožati njihove habitate ali slabšati njihove življenjske razmere do take mere, da je vrsta ogrožena. Ali to za nutrije ne velja, kajti lovski načrti predvidevajo neomejen odstrel nutrij po celotni Sloveniji? Očitno nutrija v Sloveniji, pa še kje drugje v praksi nima statusa čutečega bitja. Žalostno je, kako malo so vredne živali, čuteča bitja, v očeh politike in raznih nasilnih lobijev!

Pa še nekaj. Ali ni od »tujerodnih« rastlin in živali vrst do »tujerodnih« ljudi mali korak?