Predlog za inšpekcijski nadzor zaradi suma kršitve predpisov pri kolinah

Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo
Dunajska cesta 58
1000 Ljubljana
irskglr.mkgp@gov.si

16.1.2024

Predlog za inšpekcijski nadzor zaradi suma kršitve predpisov pri kolinah

Spoštovani!

1. Na spletni strani časopisa Kmečki glas je naslednji zapis:

»Člani Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Slovenska Bistrica so v veteranskem centru na Brinju izvedli koline in to po starih običajih, ki se jim je reklo ‘furež’. Najprej so se odpravili na kmetijo na Pohorju po dva pujsa, ju pripeljali na Brinje, kjer so se zbrali pridni in delovni člani, ki so s predsednikom Miranom Krušičem začeli z mesarskim delom. Najprej so pripravili veliko tople vode v vojaškem kotlu za nadaljnje delo. Delo so si razdelili, nekaj za delo z mesarjem, nekaj pa jih je s Petrom poskrbelo za dobro prvo malico, jetrca po mesarsko s krompirjem v kosih in kislim zeljem. Seveda ni manjkala dobra domača kapljica, da je bilo razpoloženje za kratek čas bolj veselo, saj je klicalo delo. Mesar in pomočniki so do 10. ure razkosane najlepše dele že obesili na kavlje in nato na lestve in do kosila je bilo treba še veliko postoriti. Začelo se je obarjanje špeha, oblikovanje mesnatih kosov za razsol, potem priprava za izdelovanje mesnih klobas, vmes so se skuhali kaša in riž ter pljuča za kašnice. Seveda je bilo treba vse dobro začiniti, za kar sta skrbno skrbela Peter in Alojz. Ob mrazu so trpeli prsti na rokah in nogah, a dela vajeni veterani so pridno delali in vztrajali do poznega kosila. Pohorski Maks je še izdelal ocvirke, potem pa so se vsi lotili čiščenja in pospravljanja, da so si potem privoščili še dobro večerjo. Hrtišova juha z domačimi rezanci, pečenka s krompirjem in solato ter kruhom iz krušne peči, tudi sladica ni manjkala. Dišalo je daleč na okrog in to pozno v noč, tudi zapeli so si in se poveselili.«
Omenjeni zapis ima datum 20.12.2023.

2. Na spletni strani Sobotainfo.com z naslovom KOLINE TD DESTRNIK piše:

»Po dveh letih premora so v turisti ponovno pripravili društvene koline. Sedme društvene koline so letos potekale drugo soboto v januarju, prašiča so člani društva dobili sponzorsko od kmetije Hanželj iz Svetinc.Koline so, kot vsako leto, pripravili po starem običaju. Najprej so se mesarji in kuharice (člani in članice TD) zjutraj dobili ter zaužili nekaj toplega, tudi močnega okrepčila ni manjkalo.
Mesarji Janez, Milan, Franček, Sašo in strokovnjak za logistiko, Ivan, so se podali do Hanželovih v Svetince, kjer so jih že nestrpno pričakovali. Seveda so se morali pri njih najprej malo okrepčati. Vse je potekalo, kot v starih časih in brez posebnih zapletov, saj so delo opravljali sami preizkušeni mojstri. Ko so se mesarji vrnili v turistični dom, so jih pričakala pečena kri in okusna jetrca. Članice društva so tekom dneva pripravljale kašo za krvavice, kuhale in pekle, varile špeh, itd. Mesarji so naredili tudi klobase in krvavice ter solili meso. Bilo je delovno in prijetno vzdušje.
V turističnem domu so ves dan delali Miša, Irena, Kristina, Sabina in Jože. Tonček in Milan sta pripravila mize za večerjo, ki se je je udeležilo čez 80 članic in članov društva. Čeprav jih je bilo na pogostitvi veliko število, je še nekaj mesa ostalo za prihajajoči občni zbor. TD Destrnik se še enkrat zahvaljuje družini Robija Hanžela iz Svetinc, za donacijo prašiča.«
Te koline naj bi bile v začetku leta 2023 ali konec leta 2022.

3. Na spletni strani Sobotainfo.com z naslovom V Odrancih spet zadišalo, vaško-kmečke koline navdušile obiskovalce piše:

»Vinogradniško – sadjarsko društvo Odranci v sodelovanju z občino Odranci je v Centru kulturne dediščine ob potoku Črnec v Odrancih pripravilo vaško-kmečke koline v Odrancih.
Namen kolin je bil obuditi nekdaj kmečki zimski utrip na kmetih. V preteklosti so koline potekale v zimskem času, saj takrat niso imeli zamrzovalnikov.
Tako so mesne dobrote iz kolin shranili v leseni čeber ali pa ga obesili na podstrešje, kjer se je potem meso sušilo.
V Odrancih so koline prav poseben dogodek, na njih so se pripravljali dlje časa, prašič je moral doseči temu primerno težo.
Center kulturne dediščine je privabil številne obiskovalce, na kolinah so se zbrali člani društva in tudi ostali vaščani Odrancev.
Ob jutranjih kmečkih kolinah so vsi skupaj nazdravili s šilcem domačega žganja.
Stanko Dominko, član društva, je vsem navzočim pripravil pečena svinjska jetra popestrena z raznimi začimbami in čebulo.
Posebej so se potrudile tudi članice Vinogradniško – sadjarskega društva Odranci, izpod njihovih pridnih rok je nastalo kar okoli 150 porcij bujte repe.
V bujto repo so vključili meso od prašiča, proseno kašo, kislo repo, lovorjev list, vodo in še seveda začimbe.
S pripravo bujte repe, ki se je kuhala skoraj dve uri, so pristno obudili stari kmečki praznik, ki ga že tradicionalno prirejajo.«
Koline naj bi bile na začetku leta 2023 ali konec leta 2022.

4. Iz omenjenih tekstov je razvidno, da je prišlo do kolin, torej do pripravljanja zaklanega prašiča za hrano. (Fran > SSKJ)

5. Po našem vedenju koline ureja Pravilnik o pogojih za zakol živali izven klavnice za lastno domačo porabo. Ob tem je vprašanje, ali so bila pri omenjenih dogodkih spoštovana določila Pravilnika o pogojih za zakol živali izven klavnice za lastno domačo porabo.

6. Po omenjenem pravilniku se lahko meso zaklanega prašiča uporabi samo za lastno domačo uporabo, torej samo za porabo oz. prehrano članov družine imetnika prašiča, ki prebivajo v gospodinjstvu, vključno z morebitno najeto delovno silo in sorodniki. Prodaja ali podaritev mesa, pridobljenega s klanjem tega prašiča oz. prašičev, ni dovoljena.

7. Glede na že omenjene zapise na spletnih straneh v točkah 1., 2. in 3 je vprašanje, ali je bilo meso zaklanih prašičev uporabljeno za prehrano članov družine, ki prebivajo v gospodinjstvu, vključno z morebitno najeto delovno silo in sorodniki imetnika prašičev. Po našem mnenju ne, saj, kot je razvidno iz samih dogodkov v zvezi s kolinami, je meso zaklanih prašičev šlo večinoma za prehrano ljudi, ki niso tisti iz 5. točke 2. člena omenjenega pravilnika. Podan je torej sum kršitve omenjenega pravilnika s strani imetnikov prašičev, ki so prašiče prodali ali darovali, kar je v nasprotju z 2. odst. 3. člena omenjenega pravilnika.

8. Poleg tega je vprašanje, ali je tudi sam zakol potekal v skladu z omenjenim pravilnikom. Ne trdimo, da je prišlo do kršitev, vendar glede na to, da je podan sum kršitve glede prodaje oz. podaritve umorjenih prašičev, torej je vprašljiva verodostojnost imetnika prašičev, ki je odgovoren v smislu omenjenega pravilnika, obstaja sum, da tudi pri zakolu prašičev niso bila spoštovana določila 1. alineje 1. odst. 4. člena omenjenega pravilnika. Zato je vprašanje, ali so bili prašiči zaklani na kmetiji imetnika prašičev ali ne in ali so bila spoštovana določila predpisov pri samem klanju, npr. omamljanje …

Na podlagi navedenega predlagamo, da preverite ali so bila pri tukaj omenjenih kolinah in zakolu prašičev spoštovana določila Pravilnika o pogojih za zakol živali izven klavnice za lastno domačo porabo in drugih predpisov, ki urejajo to področje. Predlagamo še, da nas obvestite o svojih ugotovitvah in ukrepanju glede našega predloga.

Odgovore nam lahko posredujete na naš mail, ki je: info@lov-ribolov-meso-mleko-ne.eu