Nekaj statistike glede pomora živali v Sloveniji

Vir: SURS in OSLIS (odstrel prostoživečih živali)
* Začasni podatki: stanje avgust 2023

Še nekaj statistike je na spletni strani https://www.proti-lovu-mesu.eu

Statistika odstrela prostoživečih živalih po letih je na OSLIS, spletna stran je http://oslis.gozdis.si/