Publikacija Koalicije proti lovu, ribolovu, mesu in mleku (1)