Poziv lovcem v zvezi z odstrelom nutrij na ljubljanskem barju

nutria, animal, rodentsLovska družina Škofljica
Lovska družina Ig
Lovska družina Tomišelj
Lovska družina Rakitna
Lovska družina Borovnica
Lovska družina Vrhnika
Lovska družina Brezovica

10.8.2023

Pozdravljeni!

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je izdalo odločbo (št. 341-106/2022/4 z dne 23. 9. 2022), s katero je vašemu društvu dovolilo odlov nutrij na lovnih in nelovnih površinah v Krajinskem parku Ljubljansko barje, ki jih upravlja Javni zavod Krajinski park Ljubljansko barje (v nadaljevanju: JZKPLB), in sicer na območju lovišča, ki ga imate v upravljanju. Iz odločbe je razvidno, da vas ministrstvo ne obvezuje k odlovu nutrij, temveč se lahko sami odločite, ali boste pristopili k odlovu ali ne. Mi vam predlagamo, da k temu ne pristopite! Zakaj?

Zoper v uvodu omenjeno odločbo je zaradi nezakonitosti v samem postopku in same odločbe:
– vložena zahteva za obnovo postopka,
– predlog za inšpekcijski nadzor v zvezi z izdajo odločbe o odlovu nutrij,
– podan predlog državnemu tožilcu in državnemu odvetništvu za vložitev predloga za odpravo oz. razveljavitev odločbe pristojnemu organu zaradi očitnih kršitev materialnih predpisov v smislu čl. 274. in 275 Zakona o splošnem upravnem postopku.
Glede na navedeno obstaja možnost, da bo odločba o dovoljenju za odlov nutrij razveljavljena ali odpravljena. Domnevamo, da ne bi želeli sodelovati v nekem procesu, za katerega bi se kasneje izkazalo, da je bil nezakonit. Vprašanje je tudi, kaj bi to v javnosti pomenilo za vaš ugled oz. ugled vaših članov
Omenjene tekste si lahko ogledate na:
– https://cdn.kme.si/public/files/2023/07/27/64c2ca5c78195.pdf
– https://www.lov-ribolov-meso-mleko-ne.eu/predlog-za-inspekcijski-nadzor-v-zvezi-z-izdajo-odlocbe-o-odlovu-nutrij-2/
– https://www.lov-ribolov-meso-mleko-ne.eu/razveljavitev-odlocbe-po-nadzorstveni-pravici/

Nutrije so čuteča živa bitja, kar priznava tudi pravni red, na samo v Sloveniji, temveč tudi na ravni EU. Kot vse druge živali, o katerih govori Zakon o zaščiti živali, imajo svojo osebnost, kar pomeni, da imajo svobodo voljo, občutijo trpljenje, stres, strah, so tudi vesele, moralne in prijateljske do drugih … Imajo svoje družine. Živijo življenje, ki jim ga je namenila narava in ta jih ni opredelila kot tujerodno ali celo invazivno vrsto. To je storilo človeštvo, v njegovem imenu predvsem razni strokovnjaki oz. znanstveniki, za katere se postavlja vprašanje, ali gojijo ljubezen ali sovraštvo do živali oz. narave. Znano je, da se je za mnoge znanstvene »resnice« kasneje ugotovilo, da so zmote in te so seveda imele negativne posledice za naravo in družbo. Nutrije v Sloveniji in seveda tudi drugje so del narave in s tem del naravnih procesov, ne glede na to, da nekateri vidijo v njihovem delovanju povzročanje škode ali ogrožanje biotske raznovrstnosti. Delovanje nutrij je mogoče videti v luči sedanjih evolucijskih procesov v naravi, ko nekaj nastaja, nekaj pa se umika. Zato bi odstranitev teh živali z lovom pomenila napad na biotsko raznovrstnost in s tem ogrožanje naravnega ravnovesja. Ni odveč pripomniti, da je lov poleg intenzivnega kmetijstva največji uničevalec biotske raznovrstnosti. Ali želite biti del tega skrajno negativnega procesa?

Seveda pa je odlov nutrij tudi nekaj zelo zavržnega oz. neetičnega. V smrtonosno past nastaviti hrano in s tem vanjo privabiti zaupljivo žival, potem pa zapreti past, tako da žival ne more uiti in kasneje čuteče živo bitje ustreliti, je nekaj grozljivega. Ali je to del civilizirane in kulturne Slovenije? Ali je umor nedolžnega živega bitja del kulture in etike?

Mnogi lovci so člani cerkve in tam se uči zlato pravilo, ki pravi, da kar ne želiš, da ti drugi ne stori, ne stori ti njemu. Ali si kakšen lovec želi biti na mestu nutrije, ki se znajde zaprta v pasti in je v hudem stresu oz. strahu, ker ne more ven? V to je dvomiti! Ali si kakšen lovec želi, da je potem hladnokrvno ustreljen, ker naj bi bil škodljivec, kar se lahko zgodi mnogim nutrijam? V to je dvomiti! Cerkev tudi uči Božjo zapoved Ne ubijaj! Ta je jasna, in kot izhaja iz nje, ne dovoljuje ubijanja nikogar, torej niti živali. Ne piše namreč ne ubij človeka, žival pa lahko. Zato je jasno, da se od ljudi, ki so člani cerkve, pričakuje, da ne bodo ubijali živali in tako tudi nutrij ne. In pri tem tudi sodelovali ne.

Na podlagi navedenega vam torej predlagamo, da se ne udeležite odlova nutrij v smislu uvodoma navedene odločbe Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Lep pozdrav!

Koalicija proti lovu, ribolovu, mesu in mleku
Zanjo Vlado Began

Sopodpisniki:
Zavod Mačja hiša, zavod za oskrbo mačk in osveščanje
Zveza ekoloških gibanj Slovenije-ZEG
Društvo proti mučenju živali Celje
Društvo za zaščito živali Kočevje